Geschiedenis

Cees van Meteren met zijn echtgenote

De accordeonvereniging Accordeonnette is opgericht door dhr. Cees van Meteren. Dhr. Van Meteren gaf in zijn vrije tijd accordeonlessen en heeft later de bekende muziekwinkel aan de Grote Brugse Grintweg geopend. Met een selectie uit zijn leerlingen startte hij Accordeonnette.

Vlak na de oprichting had de vereniging al 120 leden, verdeeld over een jeugd-, A-, B-, Selectieorkest. Twee maal per jaar werd er een uitvoering gegeven, eerst in het gebouw van de Gustaaf Adolf en later in de Schouwburg Agnietenhof. Door de grote belangstelling werd de uitvoering gegeven op vrijdag- en zaterdagvond en voor de ouderen op de zaterdagmiddag. De totale uitvoering was dan ook grotendeels uitverkocht.

De orkesten deden tevens mee aan concoursen in binnen- en buitenland, waar verschillende eerste prijzen werden behaald. Het selectieorkest stond onder leiding van dhr. Cor van Meteren, zoon van de oprichter. Dit orkest draaide perfect in de top van de Nederlandse accordeonorkesten, en deed mee op het wereldmuziekconcours in o.a. Kerkrade en Zurich.

Tijdens de uitvoering in 1978 kreeg dhr. Cees van Meteren door Burgemeester Broekens een Koninklijke onderscheiding opgespeld; de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de medaille wegens de vele verdiensten als oprichter van Accordeonnette. De onderscheiding werd uitgereikt bij gelegenheid van het afscheid van dhr. Van Meteren als dirigent van het B-orkest. Hij droeg de dirigeerstok over aan dhr. Roedy Robeer. Wel is dhr. van Meteren nog jaren dirigent gebleven van het amusementsorkest.

Het amusementsorkest was geformeerd uit oud leden i.v.m. het 25 jarig jubileum. Dit orkest trad voor het eerst op tijdens de uitvoering, bij de viering van het 25 jarig jubileum, in de Schouwburg Agnietenhof. De dirigeerstok is later overgenomen door mevr. Ina de Heus en Dhr. Jo van Os. De laatste jaren staat het orkest o.l.v. dhr. Dick Weijgertze.

De voorzitter bij de oprichting was dhr. van den Heuvel, vervolgens dhr. Bekker, dhr. Koedood, dhr. B. Carron en tot en met heden dhr. Dick Weijgertze.