Algemeen

Bestuur:
Voorzitter                    D.P. Weijgertze (Dick)          tel. 0344-652042
Penningmeester        R. Krens (Ronald)                 tel. 0344-626652
Secretaris                   B. Carron (Bertus)                tel.  0344-614995

Postadres:
p/a. B. Carron
Groenendaal 36
4003 EL Tiel
E-mail: info@accordeonnette.nl

Repetitieruimte:
per 1 juli 2018
THC gebouw,
Zuiderhavenweg 12,
4004 JJ Tiel.

Repetitie:
Woensdagavond van 19.30 tot 20.45 uur / daarna gezellig samenzijn.

Contributie:
€ 28,– per jaar.

Bankrekening no.:
NL25RABO 0181 6740 09
t.n.v. Accordeonvereniging Accordeonnette